top of page

מדיניות החזרות וביטולים

ביטול עסקה/הזמנה

אפשר לבטל עסקה (בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 למוצרים שמחירם מעל 50₪.

 

ביטול העסקה יבוצע עם הצגת חשבונית או הוכחת קנייה ובתנאי:

  1. שלא נעשה שימוש במוצר ושהוא מוחזר באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.

  2. שהביטול יתבצע בתוך 14 ימים מתאריך הקנייה.

  3. שהמוצר לא נכלל ברשימת המוצרים שלא ניתן להחזיר או להחליף, המוצגים מעלה.

  4. תצורף חשבונית קניה.

נבקש להפנות את תשומת לבכם כי בהתאם לקבוע בסעיף 6 (לעניין הגבלות זכות הביטול) בתקנות הגנת הצרכן - ביטול עסקה, לא ניתן להחזיר תרופות, מוצרי מזון, תוספי תזונה. 

לאחר שהמוצר יתקבל בפועל אצלנו, אנו ניצור אתכם קשר על מנת לזכות אתכם בעבור המוצר בסכום בו הוא נרכש. הזיכוי יהיה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן .

דמי ביטול לא יעלו על 5% ממחיר המוצר או מערך השירות, או 100 ₪, לפי הנמוך.

במקרה של ביטול הזמנה שכבר יצאה מאתנו והועברה לטיפול של חברת השליחויות אך טרם התקבלה לידיכם, תחויבו בדמי המשלוח העומדים על סך של 29 ש"ח עבור משלוחים באמצעות שליח עד הבית ובסך של 19 ש"ח עבור משלוחים באמצעות דואר ישראל.

לעדכון או ביטול הזמנות יש ליצור עמנו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 08-8523236.

 

אופן החזרת המוצרים

בדואר: ניתן לשלוח אלינו מוצרים לכתובת רח' ההדרים 48, אשדוד. מומלץ להשתמש בשירותי דואר רשום על מנת שניתן יהיה לעקוב אחרי החבילה.

 

בהגעה אלינו: ניתן להחזיר מוצרים בכתובת רח' ההדרים 48, אשדוד, בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00. 

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים מוענקת וממומשת על ידי ספקי המוצרים וכפופה לתנאים הקבועים בתעודת האחריות (ככל שקיימת למוצר), ובכפוף לכל דין.

החזרת מוצרים פגומים

כל הרוכש מוצר באתר זה מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

החברה תחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שהחברה תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.

 

ביטול העסקה על ידי החברה

בנוסף לקבוע בתקנון החברה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה ללקוח וזאת מבלי שהלקוח יהיה זכאי סעד כלשהו ומבלי שיהיו ללקוח טענות כלשהן כנגד החברה:

 (א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו

      על בסיסם נערכה ההזמנה.

 (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית 

      במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר

     בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את

     אספקת המוצרים.

 (ג) במקרה בו לא עמד הלקוח בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר

     שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי

     אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

 (ד) במקרה של העדר מלאי מתאים של המוצר/ים.

 (ה) במקרה של ביצוע החזרת מוצרים באמצעות קריאת ריקול (recall).

bottom of page