top of page

ערכות מדידה

ציוד עזר למשתמשים במשאבי הקרקע

חברת עמי טנס מספקת מספר ערכות מדידה לניטור מהיר, בשדה, של תמיסת הקרקע, שאותה החקלאי ישאב, על פי רוב, באמצעות המשאבים שלנו.

 

השימוש בערכות הללו הוא נוח, זול ומהיר ומאפשר לכל חקלאי לקבל מידע חיוני עוד בשטח, ללא צורך לשלוח את הדגימות למעבדה.

 

כמובן, שיש צורך מדי פעם להשתמש גם בשירותי מעבדה כדי לקבל מידע יותר מפורט, אבל זה הליך יקר והתוצאות אינן זמינות בזמן אמת.

 

עמי טנס מתמקדת במדידת התכונות ו/או היסודות שהם החשובים ביותר במרבית הגידולים.

הערכות הסטנדרטיות שאנו מציעים הן:

bottom of page