top of page

טנסיומטרים - כללי

הדרישה הגלובלית הגוברת למזון ותוצרת חקלאית מחד, ודלדול מקורות המים השפירים להשקייה, מאידך, מדגישים את חשיבות היעילות בשימוש במים. הדרך לביצוע המשימה מתחילה בניטור מצב המים ובקרת ההשקייה. הטנסיומטר הוא המכשיר הפשוט והיעיל ביותר למעקב אמין ומדויק על מצב המים בקרקע.  הטנסיומטרים של חברת עמי טנס מובילים בשוק וידועים באמינותם הרבה ובמגוון הרחב של פתרונות המוצעים למשתמשים השונים.

מהו טנסיומטר?

טנסיומטר הוא מכשיר פשוט, אך יעיל, להערכת זמינות המים לצמח באמצעות מדידת מתח המים בקרקע. המכשיר מסייע לחקלאי להחליט מתי וכמה להשקות. 

מבנה המכשיר: 

הטנסיומטר של עמי טנס בנוי מצינור פלסטי עם חלונית שקופה בחלקו העליון, שלקצהו התחתון מחוברת כיפת חרס נקבובית ובקצהו העליון יחידת מדידה, מכאנית או אלקטרונית לקריאת הנתונים.

עקרון הפעולה:

החרס מוחדר לאזור בית השורשים ונמצא במגע הדוק עם הקרקע. הצינור הפנימי ממולא במים ודרך נקבוביות החרס נוצר חיבור בין המים במכשיר והמים שבקרקע. כאשר הצמח מאדה מים לאוויר נוצרת פעולת יניקה בשורשים ושאיבת המים מהקרקע מגבירה את כוח התאחיזה של המים לחלקיקי הקרקע, כוח הקרוי גם "מתח המים בקרקע". המתח הזה נמדד ע"י מד הוואקום בזכות החיבור שנוצר בין עמוד המים בצינור לתמיסת הקרקע, ככל שהקרקע תתייבש יגבר תת הלחץ בצינור והקריאה תהיה גדולה יותר. לאחר השקיה או גשם יפחת מתח המים. ככל שהמתח גדול יותר, הצמח יוציא יותר אנרגיה לספיגת המים. באמצעות מעקב שוטף יכול החקלאי (או מחשב ההשקיה) להחליט מתי ו/או כמה להשקות בצורה היעילה ביותר. מקובל לקבוע ערך סף במכשיר העליון (עם התאמה לסוג הצמח והקרקע) שמעליו יש להשקות. כמו כן אם מותקן מכשיר נוסף הנמצא בשכבה עמוקה יותר הנתונים שלו מסייעים יותר לקביעת כמות המים. היכן להציב את הטנסיומטרים? יש לבחור נקודה מייצגת לשטח הנדגם, במקום שבו הצמחים אחידים ומפותחים. מקובל להתקין מספר עמדות בשטח בהתאם לגודלו ובהתאם לשיקולים מקצועיים בשטח, עפ"ר נציב טנסיומטר ב 2-3 עומקים לצורך הערכת התקדמות המים לעומק וקביעת כמות המים.

נתונים טכניים כלליים:

קוטר הצינור: 20 מ"מ.

חומר הצינור - PVC  או פוליקרבונט שקוף

מיני-טנסיומטר: קוטר 12 מ"מ, אקרילן שקוף                                                                                                                          

אורכי צינור:  

אורכים סטנדרטיים  (לבחירה) – 90/60/40/30/20  ס"מ

במיני טנסיומטר: 15/30 ס"מ

 

סוגי חרס:

סטנדרטי - 6 ס"מ (דגמי 20), מתאים לרוב סוגי הקרקעות. 

ארוך - 12 ס"מ (דגמי 22) מיועד בעיקר למצעים מנותקים.

מיני - חרס בקוטר 10 מ"מ באורך כ 15 מ"מ, מתאים לעציצים , מצע מנותק וקרקע רדודה. 

 

תצורה:
א. דגם ישר. מד הוואקום מורכב מעל הצינור. יש להסיר את מד הוואקום לצורך מילוי מים. 

    דגם חדש: צינור פוליקרבונט שקוף, לכל האורך. 

ב. צינור זוויתי (מיועד למצע מנותק או קרקע רדודה מאד) החרס מוחדר לקרקע בצורה אופקית.

ג. תצורת T המשמשת למדי וואקום אנאלוגיים, המותקנים אופקית מהצד. בקצה העליון יש פקק.

             

 

מדי וואקום סטנדרטיים:  

0-100 סנטיבר, מכאני. הברגה אחורית.

0-100 סנטיבר אנאלוגי עם פלט 4-20 מ"א או 0-2V . הברגה "1/4 .

 

מדי וואקום למצעים למתח מים נמוך (מצע מנותק או קרקע חול)

מד-אקום מכאני ל 0-250 מיליבר או ל0-100 מיליבר. הברגה אחורית, ניתנים לכיול ע"י מברג.

מד ואקום אנאלוגי לטווח 0-20 ס"ב עם פלט חשמלי 4-20 מ"א או 0-2V .

bottom of page