top of page

הוראות הפעלה למשאב קרקע

כללי, לפני כל השלבים:

 

א. מחדירים את המשאב כך שהחרס יימצא באזור בית השרשים בצמח שנבחר. (יש לבחור צמח/שורת צמחים במצב טוב ועלווה מלאה שמיצג את מרבית השטח)

 

ב. יש לדרוך את המשאב לצורך יצירת ואקום, זמן מה לאחר ההשקיה (בהתאם לסוג הקרקע), כאשר הקרקע במצב קיבול שדה. (לעיתים, מאילוצי זמן ונוחיות , נדרוך את המכשיר גם קצת לפני ביצוע ההשקיה, למרות שהדבר עשוי לשבש במעט את איכות התוצאה)

 

שלב 1 – הפעלת המכשיר – יצירת וואקום. 

על מנת ליצור וואקום בתוך המשאב יש לפעול בסדר הבא:

להעביר את בוכנת המזרק לנקודה 2B,

להבריג את המזרק לברזון בנקודה C בחצי סיבוב.

להעביר את ידית הברזון למצב V1 (נפתח מעבר בין המשאב למזרק),

דריכת המזרק (משיכה לאחור) עד לנקודה 1B ליצירת וואקום ראשוני, 

העברת ידית הברזון לנקודה V2 מבלי לשחרר את ידית המזרק. לאחר מכן להחזיר את הבוכנה ל .B2 

על פי רוב נחזור על פעולת הדריכה פעם נוספת, באותו סדר פעולות, בכדי להגביר את עצמת הוואקום במשאב.

במצב זה (ידית הברזון ב V2) נשאיר את המשאב למספר שעות. 

שימו לב: אם יש בריחת וואקום יש לבדוק תקינות הברזון, חיבורי הצינוריות ואולי את אטם הגומי בחיבור החרס.

 

שלב 2 – הוצאת הנוזל (בתום מספר שעות)

לוודא שהבוכנה בנקודה 2B.

להעביר את ידית הברזון לנקודה V1 ,

לדרוך את הבוכנה בחוזקה ולהמתין מספר שניות. המים מהמשאב יזרמו לתוך המזרק.(ניתן לדרוך עד הסוף ולתפוס את הידית על שתי הפחיות המותקנות בגב המזרק ולהשאיר במצב זה כדקה או שתיים עד התרוקנות כל המים)

מחזירים את הידית למצב 2V מבלי לשחרר את בוכנת המזרק,

שמים כלי קיבול (אפשר את מכסה המדיד) מול פתח הברזון 1V ודוחפים לפנים את הבוכנה. המים ישפכו לכלי. 

קיבלנו את דגימת המים שלנו. עכשיו ניתן לבצע בדיקת המים עם המכשיר הידני או לשלוח אותם למעבדה.

הוראות הפעלה למשאב קרקע
bottom of page